ინდოელმა კაცმა სანაძლეოდ 42 კვერცხი შეჭამა და მოკვდა
ეს საინტერესოა