მადონა კოიძე: ყველა ობიექტზე ერთი დაიგივე პრობლემაა
საზოგადოება