მაკო გომური ამ დრომდე, სახელმწიფომ დაზარალებულად არ სცნო
განათლება