მესამე სექტორი: გომურს და სხვებს დაზარალებულის სტატუსი უნდა მიენიჭოთ
საზოგადოება