საქართველოში კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გაუქმდა
ეკონომიკა