საპენსიო სქემაში 900 ათასზე მეტი ადამიანი არის ჩართული
საზოგადოება