მსოფლიოს მწერლებს შორის შოთა რუსთაველი და ვაჟა ფშაველა ლიდერობენ
განათლება