ევროკავშირისწ ელჩი: ამ ძალისხმევაზე უარის თქმა აღქმული იქნება, როგორც ნდობის შერყევა
პოლიტიკა