კიდევ ერთი შშმ პირი აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიაში დასაქმდა
საზოგადოება