დაპირება რომელიც მმართველმა გუნდმა შეასრულა
პოლიტიკა