საქართველოში ხორცის, რძისა და კვერცხი წარმოება მცირდება
საზოგადოება