განათლებას, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად, საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 4% მიიჩნევს
პოლიტიკა