მე-4 და მე-6 კლასის გამოცდები შესაძლოა, სრულად ელექტრონული ფორმატით ჩატარდეს
განათლება