არასტანდარტული ციტრუსის სუფსიდირების პროგრამა ამოქმედდება
ეკონომიკა