არასტანდარტული ციტრუსის საკონსერვო ქარხანამ მანდარინის მიღება დაიწყო
ეკონომიკა