შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ ცენტრალიხზებული ხდება
საზოგადოება