საზღვაო აკადემიის 150 სტუდენტს სერტიფიკატები და საჩუქრები გადაეცა
განათლება