განათლებისა და კულტურის სამინისტროები გაიყოფა
პოლიტიკა