ლეღვაში, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის შენობა ინგრევა
საზოგადოება