პოლიცია დახმარების ნაცვლად ჩვენს პროვოცირებას და დაკავებას ცდილობს - ტრანსგენდერი ქალი გაბრიელა
სამართალი