ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაცია ონლაინ გახდა შესაძლებელი
საზოგადოება