ოჯახი, რომელიც სოციალურად დაუცველი სტატუსის აღდგენას ითხოვს
საზოგადოება