კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც ყოველდღიურად ინგრევა და მისი ბედი არავის აინტერესებს
საზოგადოება