ზამთარს ყველაზე მეტად ასეთი წვნიანი კერძი უხდება
ეს საინტერესოა