რა სჯობს ბავშვებისთვის - უბედურ, მაგრამ ერთიან ოჯახში ცხოვრება თუ მშობლების განქორწინება?
ეს საინტერესოა