იუსტიციის სახლის თანამშრომლებმა ჟესტური ენა შეისწავლეს
განათლება