დასახლება ბათუმში, სადაც ტროტუარი და პარკირება არ არსებობს
საზოგადოება