ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის საქმე
საზოგადოება