წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის სამონტაჟო სამუშაოები
ეკონომიკა