ბათუმის მერია "ხელმისაწვდომი საცხოვრისის" პროგრამის განხორციელებას იწყებს
პოლიტიკა