პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების გავრცელებისთვის და სქესობრივი კავშირის იძულებისთვის ერთი პირი დააპატიმრეს
სამართალი