მადონა კოიძე: მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ყველა სიმსივნური დაავადება კვებიდან მოდის
საზოგადოება