დაპირისპირება სახალხო კონტროლის წამყვანებსა და რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლებს შორის
საზოგადოება