გადაკოცნას მოერიდეთ, ხელის აწევით მიესალმეთ ერთმანეთს
საზოგადოება