აჭარის განათლების სამინისტროს 2020 წლის პროგრამების პრეზენტაცია
განათლება