კორონავირუსით ინიფიცრებულ დეკანოზ იოსებ მინდიაშვილს მრევლთან შეხება არ ჰქონია
საზოგადოება