სამედიცინო ამბულატორიებს მედიკამენტები გადაეცათ
საზოგადოება