აჭარაში სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მიმდინარეობს
ეკონომიკა