როგორია ბათუმში დაინფიცირებული ექთნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა
საზოგადოება