რისი უფლება არ გაქვთ კარანტინის დროს
ეს საინტერესოა