საპატრიარქო მრევლის გარეშე, აღდგომის ლიტურგიების ჩატარებას არ განიხილავს
საზოგადოება