ბათუმის მერიის თანამდებობის პირები ხელფასების 1/3-ს კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში გადარიცხავენ
ეკონომიკა