195 ინფიცირებული, მათ შორის 39 გამოჯანმრთელებული
საზოგადოება