შემაჯამებელი ბრიფინგი აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში
საზოგადოება