სპეციალური პროტოკოლი, რომელიც აგრარული ბაზრებისთვის სავალდებულოა
პოლიტიკა