შუახევი ჰესის ჰიდროელექტროსადგურმა ელექტროენერგიის გამომუშავება დაიწყო
ეკონომიკა