ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიებს საშემოსავლო გადასახადი გადაუვადდებათ
ტურიზმი