სოფლის მეურნეობის მინისტრს რეკომენდაციები ძმამ და ყოფილმა მოადგილემ მისცა
პოლიტიკა