პენიტენციურ დაწესებულებებში დღეიდან ყველა სახის ამანათების შეგზავნა განახლდება
სამართალი