საქართველოში რძის წარმოება გაიზარდა, ხორცის კი, შემცირდა
ეკონომიკა